Početna

Dobrodošli !

Beogradsko psihoanalitičko društvo je osnovano 09. augusta 2000. godine kao dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje građana sa ciljem da radi na razvoju i promociji teorije, prakse, edukacije i istraživanja u okviru psihoanalize, čije je osnovne principe uspostavio Sigmund Frojd.

Udruženje garantuje da njegovi članovi zadovoljavaju standarde profesionalizma i etike u skladu sa osnovnim principima i kriterijumima Međunarodnog udruženja psihoanalitičara (International Psychoanalytic Association - IPA).

BPD radi na širenju psihoanalize na prostorima Republike Srbije. Rad Udruženja se sastoji u obučavanju novih kandidata za psihoanalitičare, u sprovođenju psihoanalize kao vida terapije, u podršci daljem razvoju naučne psihoanalitičke misli, kao i u približavanju psihoanalitičke teorije srodnim disciplinama i široj javnosti.

KONTAKT

Beogradsko psihoanalitičko društvo

Riječka 9/14
11 000 Beograd
Srbija
tel: +381 063 394 426
email: belgradepsysoc@outlook.com​​

Psihoanalitičari
Ljubav u psihoterapijskom odnosu
Antoino Ferro
Eric Smadja

Ko su psihoanalitičari ?

Psihoanalitičari su profesionalci koji su svoje zvanje stekli edukacijom u skladu sa pravilima Međunarodnog udruženja psihoanalitičara (IPA) i kao potvrdu dobili sertifikat IPA. Svako punopravno psihoanalitičko udruženje koje se nalazi u sastavu IPA obavlja samostalno edukaciju kandidata za psihoanalitičare koja se, po završetku, verifikuje od strane IPA... >>

Prolećni seminar 2018 „Ljubav u psihoterapijskom odnosu“

Prof dr Neveka Tadić, dečiji psihijatar i psihoanalitički psihoterapeut, jedna je od vodećih edukatora u oblasti psihoanalitičke psihoterapije u Srbiji, održaće predavanje na temu seminara. Nakon toga će biti organizovan okrugli sto, kao i supervizije u grupi.

Vreme predavanja: subota, 03.03.2018. u 10h
Mesto: Srpsko lekarsko društvo, Džordža Vašingtona 19
Ostale aktivnosti: subota, 03.03.2018. od 11,15 do 12,45; i od 14h do 18h

Poziv za seminar preuzmi ovde.

Antonino Ferro Belgrade Seminar

Čuveni psihoanalitičar iz Italije, autor teorije polja u psihoanalizi, nastavljač Bionovog rada u Beogradu će održati dvodnevni seminar sa predavanjima, grupnim diskusijama, supervizijom u grupi i mogućnošću razgovora s njim.

Vreme predavanja: petak, 21.04.2017. od 15h do 17h
Mesto: Srpsko lekarsko društvo, Džordža Vašingtona 19
Ostale aktivnosti: petak, 21.04.2017. od 17,15 do 19,15; subota, 22.04.2017. od 11h do 17h

Poziv za seminar preuzmi ovde.
Invitation Letter here.

Freud and Culture - The Freudian Notion of Kulturarbeit

Predavanje francuskog psihoanalitičara Erika Smadje.
Vreme: subota, 25.03.2017. od 11h do 13h i od 15 do 17h
Mesto: Institut za mentalno zdravlje, Palmotićeva 37, IV sprat
Poziv za predavanje preuzmi ovde.

Članci

Pojam granica ličnosti i njihovi začeci u ranom razvoju (Dimitrijević) >>

Psihička realnost u klasičnoj psihoanalitičkoj teoriji (Kordić, Engrami) >>

Pregled istraživanja ishoda psihoanalize (Kordić) >>

Pregled načela “Tretmana zasnovanog na mentalizovanju” (Dimitrijević) >>

Biju dete iz ratne perspektive (Kordić) >>