Članci

Članci u naučnim časopisima

Razvoj psihoanalize kao nauke može se pratiti zahvaljujući naučnim radovima psihoanalitičara koji se objavljuju u naučnim časopisima. Danas u svetu ima više od pedeset različith naučnih časopisa koji objavljuju psihoanalitičke radove. U našem Udruženju članovi se takođe bave naučnim radom a pojedini su angažovani kao profesori na fakultetima. Ovde navodimo radove naših članova koji su povezani sa psihoanalizom.

Istorija psihoanalize u Srbiji u XX veku - Kordić, B., Engrami, 2011.

Pregled načela “Tretmana zasnovanog na mentalizovanju” - Dimitrijević, A., Psihijatrija danas, 2011.

Psihička realnost u klasičnoj psihoanalitičkoj teoriji - Kordić, B., Engrami, 2009.

Narcizam i tugovanje - Dimitrijević, A., Psihijatrija danas, 2008.

Pregled istraživanja ishoda psihoanalize - Kordić, B., Psihologija, 2004.

Pojam granica ličnosti i njihovi začeci u ranom razvoju - Dimitrijević, A., Psihologija, 2003.

Biju dete iz ratne perspektive - Kordić, B., Psihologija, 2002.