Ko su psihoanalitičari ?

Ko su psihoanalitičari ?

Psihoanalitičari su profesionalci koji su svoje zvanje stekli edukacijom u skladu sa pravilima Međunarodnog udruženja psihoanalitičara (IPA) i kao potvrdu dobili sertifikat IPA. Svako punopravno psihoanalitičko udruženje koje se nalazi u sastavu IPA obavlja samostalno edukaciju kandidata za psihoanalitičare koja se, po završetku, verifikuje od strane IPA.

Stečeno znanje i iskustvo psihoanalitičari primenjuju u svakodnevnom kliničkom radu. Svaka osoba koja zatraži stručnu pomoć od psihoanalitičara biće prihvaćena kao ličnost koja ima svoju autonomiju (samostalnost), autentičnost (osobenost) i pravo odlučivanja o svojoj sudbini. U radu sa klijentima psihoanalitičari prilagođavaju svoj metod kako bi se postigli optimalno očekujući rezultati. U svakom momentu klijent ima pravo da prekine tretman, a psihanalitičar ima mogućnost da klijenta uputi kolegi koji je adekvatniji stručnjak. Naime, pojedini psihoanalitičari svoje interesovanje i aktivnosti usmeravaju na posebne domene. Razlike postoje u tome da li se psihoanalitičari bave decom, adolescentima i/ili odraslima; da li prihvataju klijete sa specifičnim poremećajima kao što su granične patologije, narkomanije, bulimije; da li rade bračne psihoterapije, i slično.

Psihoanalitičari svoje znanje upotrebljavaju u tumačenju kulturnih i društvenih događaja. Među zanimljivije tematike spada psihoanalitički pristup tumačenju filmske umetnosti. Pored toga, psihoanalitičari doprinose svojim tumačenjima objašnjenju ekonomskih i političkih događaja karakterističnih za savremeno društvo. Psihoanalitičari su svoje mesto našli i u okviru UN te predstavljaju savetodavno telo u okviru Saveta za ekonomiju i društvo.

Psihoanalitičari svoj posao obavljaju profesionalno i odgovorno vodeći računa o potrebama klijenta i razvijanju adekvatnog međuljudskog odnosa koji uvažava posebnosti i različitosti. Stoga je svaka osoba sa iskrenim namerama dobrodošla i može očekivati dobrobit za svoj život. Psihoanalitičko iskustvo obogaćuje ličnost pojedinca i doprinosi boljim međuljudskim odnosima, ličnom blagostanju i unapređenju vlastitih potencijala.