Psihoanalitička teorija

Psihoanalitička teorija

Kad se upotrebi izraz psihoanalitička teorija obično se misli na teoriju koja objašnjava psihičko funkcionisanje i ponašanje čoveka. Psihoanalitičari, pored toga, razlikuju i teoriju tehnike koja opisuje način rada psihoanalitičara tokom terapije i objašnjava zašto određene intervencije u određenim situacijama proizvode efekte na klijenta u terapiji.

Psihoanalitička teorija se stalno razvija zahvaljujući radu sa klijentima u terapiji. Posebno teški klijenti predstavljaju izazov za razumevanje i samim tim potpomažu dolaženje do novih otkrića o psihičkom funkcionisanju. Frojd je stalno menjao i upotpunjavao svoje teorije. Takav trend se nastavio i nakon Frojda. Novi teorijski modeli poojedinih psihoanalitičara danas su nezaobilazni za razumevanje savremenih psihičkih poremećaja. Među poznatije spadaju Melanija Klajn (Melanie Klein), Donald Vinikot (Donald Winnicott), Hajnc Kohut (Heinz Kohut), Oto Kernberg (Otto Kernberg), Vilfred Bion (Wilfred Bion), Andre Grin (André Green) i mnogi drugi.