Udruženje

Ciljevi udruženja

BPD radi na širenju psihoanalize na prostorima Republike Srbije. Rad Beogradskog društva se sastoji u obučavanju novih kandidata za psihoanalitičare, u sprovođenju psihoanalize kao vida terapije, u podršci daljem razvoju naučne psihoanalitičke misli, kao i u približavanju psihoanalitičke teorije srodnim disciplinama i široj javnosti. Ciljevi Udruženja su:

  1. Razvoj, širenje i promocija teorije i prakse psihoanalize.
  2. Očuvanje i unapređenje standarda psihoanalitičke prakse i edukacije.
  3. Razvoj istraživanja u psihoanalizi.
  4. Unapređenje komunikacije i saradnje sa drugim psihoanalitičarima i psihanalitičkim udruženjima članicama IPA.
  5. Unapređenje saradnje psihoanalize sa ostalim disciplinama.
  6. Zaštita profesionalnih interesa svojih članova.

Rukovodstvo

Predsednik: Svetlana Virijević Mudrić
Sekretar: Boris Kordić
Blagajnik: Sonja Đorđević
Predsednik Komiteta za edukaciju: Vladimir Jović
Predsednik Etičkog komiteta: Tija Despotović

Rukovodstvo BPD je izabrano na Skupštini Udruženja održanoj 06. decembra 2020. godine na mandat od dve godine. U programu za naredni period Rukovodstvo BPD je kao prioritet postavilo osavremenjivanje edukacije za psihoanalitičara, jasan prikaz napredovanja tokom edukacije, prilagođavanje troškova edukacije ekonomskoj situaciji u državi kao i promociju psihoanalize na teritoriji Republike Srbije.

Članovi

1. Ivanka Dunjić

2. Vida Rakić-Glišić

3. Tija Despotović

4. Boris Kordić

5. Svetlana Mudrić-Virijević

6. Brankica Aćimović

7. Vladimir Jović

8. Slavko Mačkić

9. Sonja Đorđević

10. Biljana Pirgić

11. Ljiljana Neljdihin

12. Nataša Cvetković-Jović

Počasni član:

1. Sverre Varvin - Norwegian Psychoanalytical Society

Dokumenta

 Udruženje je registrovano pri Agenciji za privredne registre a važeći Statut je donelo na sednici Skupštine 05. novembra 2014. godine i može se preuzeti ovde.
Udruženje je usvojilo nove pravilnike na sednici Skupštine 28. juna 2015. godine:

- Pravilnik o upravljanju BPD - preuzeti ovde
- Pravilnik o edukaciji BPD - preuzeti ovde
- Pravilnik o sticanju statusa trening analitičara BPD - preuzeti ovde
- Etički kodeks BPD - preuzeti ovde

Članica međunarodnih udruženja

50cebf_911959e8a5e645f8a3915a2a64d5efc3

Beogradsko psihoanalitičko društvo je članica Međunarodnog udruženja psihoanalitičara (International Psychoanalytic Association-IPA).
Članovi BPD poštuju etičke i profesionalne standarde psihoanalitičke prakse propisane od strane IPA. BPD kao udruženje je kvalifikovano da samostalno obavlja selekciju i edukaciju kandidata za praksu kliničke psihoanalize u skladu sa propisanim zahtevima IPA >>više

 

 

 

 

50cebf_1c9e9e9ad57f4180b3fbc1f3343939bc

Beogradsko psihoanalitičko društvo je članica Federacije evropskih psihoanalitičara (European psychoanalitic federation-EPF).
EPF je regionalna organizacija u okviru IPA koja okuplja psihoanalitička udruženja evropskog regiona >> više